Presentations

INVITED TALKS

 • SimpTell: Webgebaseerde afasietherapie in de chronische fase [SimpTell: Web-based therapy for people with chronic aphasia]. Dag van de Logopediewetenschap, Logoscientia, 5 November 2022, Utrecht, the Netherlands.
 • Een kwantitatieve scoring voor de aangepaste ANTAT: ANTAT-CU [A quantitative scoring procedure for the ANELT: ANELT-CU]. Workshop. Lustrumsymposium Vereniging voor Klinische Linguïstiek, 19 March 2022, Utrecht, the Netherlands.
 • Aanpassing van de zinsproductie ter verbetering van de functionele communicatie in de chronische fase [Adaptation of sentence production in order to improve functional communication in the chronic phase] . Short platform pitch and panel discussion about various theoretical perspectives on grammar in aphasia.  Together with dr Vandenborre en prof Bastiaanse, Online Aphasia Clinic ‘Zintaxis: Over de zin van zinnen behandelen’, the Foundation Institute for Brain and Behaviour [Stichting Instituut Hersenen & Gedrag], 12 March 2021. 
 • Cognitieve Communicatiestoornissen: Cognitief gezien verschillend van afasie, of toch niet? [Cognitive Communication Disorders: Cognitively different from aphasia, or not?]  Keynote & workshop. Online symposium ‘Communicatie InBeeld 2021: Wetenschap en praktijk’, HAN opleiding logopedie en Koninklijke Kentalis Nijmegen, 5 March 2021. 
 • Cognitieve Communicatiestoornissen [Cognitive Communication Disorders]. Alumnidag 2017, Alumnivereniging Logopedie Nijmegen, 28 January 2017 Nijmegen, The Netherlands. 
 • Afasie en executieve functies [Executive functioning and aphasia], 16 October 2015, Afasiecentrum Noord-Limburg, Venlo, The Netherlands. PDF
 • Communicatiestoornissen [Communication disorders]. Stroke conference [Het CVA-congres], 25 September 2015, Ede, The Netherlands. PDF
 • Verworven communicatiestoornis? Dan ‘vertel’ je het toch gewoon anders!? [Suffering from an acquired communication disorder?  Then you ‘just’ express yourself in a different manner!?]. Stroke conference [Het CVA-congres], 25 September 2015, Ede, The Netherlands (workshop).
 • Meten we wat we willen meten met de ANTAT? [Does the ANELT measure what we want it to measure?]. The Dutch Aphasia Conference 2014 ‘State of the Art’, 21 June 2014, The Hague, The Netherlands. PDF
 • E-REST: Een webgebaseerde therapie voor mensen met afasie [E-REST: Web-based therapy for people with aphasia]. Ehealth4Com symposium, 3 October 2013, Nijmegen, The Netherlands. PDF
 • Telehealth en afasietherapie: Een goede combinatie? [Telehealth and aphasia therapy: Do they combine?]. Conference on brain damage [Hersenletselcongres], 12 November 2012, Ede, The Netherlands.
 • Aanpassing aan het beschadigde (taal)brein: Complexiteit in telegramstijltherapie voor Broca-afasie [Adaptation to the damaged language brain: Complexity in the Dutch and adapted Reduced Syntax Therapy]. Aphasia Clinic ‘Complexiteit in afasietherapie [Complexity in aphasia therapy]’, the Foundation Institute for Brain and Behaviour [Stichting Instituut Hersenen & Gedrag], 30 March 2012, Rotterdam, The Netherlands. PDF
 • Spreken in ellipsen: Een compensatietherapie voor chronische afasiepatiënten [Speaking in ellipses: A compensation therapy for chronically aphasic speakers]. Annual Conference of the Dutch Association of Logopedics and Phoniatrics [NVLF], 5 November 2010, Ede, The Netherlands.
 • Telehealth in de revalidatie: Binnen handbereik of op afstand? [Telehealth and rehabilitation: Within reach or at a distance?]. Institute of Paramedical Studies, HAN University of Applied Sciences, 26 October 2010, Nijmegen, The Netherlands (together with L. Beijer).
 • Afasietherapie & Executieve functies: Voorwaarden voor zelfstandige compensatie [aphasia therapy and executive functioning: Requirements for independent compensation]. Aphasia conference ‘Is therapiesucces te verklaren? [Can therapy success be explained?]’, organised by the Dutch Association of Aphasia Therapists [NVAT], Commission Therapy [CT], and the Dutch Association of Clinical Linguists [VKL], 8 October 2010, Ede, The Netherlands (together with E. Vissers).
 • Nederlandstalige en aangepaste Reduced Syntax Therapy: Een compensatietherapie voor chronische, agrammatische sprekers [Dutch and adapted Reduced Syntax Therapy: A compensation therapy for chronically agrammatic speakers]. 5th anniversary of the Aphasia Workgroup Twente (WAT), 30 September 2010, Hengelo, The Netherlands.
 • Telehealth in de taal- en spraakpathologie [Telehealth in Language and Speech Pathology]. Anniversary conference ‘Logopedie blijft bij de tijd [Logopedics keeps up with modern times]’. HAN University of Applied Sciences, 11 June 2010, Nijmegen, The Netherlands  (together with L. Beijer).
 • Speaking in ellipses: The effect of a compensatory style of speech on functional communication in chronic agrammatism. Symposium of the Dutch Association of Rehabilitation Physicians [VRA], 29 November 2009, Ermelo, The Netherlands.
 • Spreken in ellipsen bij chronisch agrammatisme: Leidt een compensatoire spreekstijl tot een verbeterde verbale zelfredzaamheid? [Speaking in ellipses in chronic agrammatism: Does a compensatory style of speech enhance verbal functional communication?]. Meeting of the Dutch Association of Aphasia Therapists [NVAT], 18 June 2009, Amersfoort, The Netherlands.
 • Benoemvaardigheid: Herstel of compensatie? [Confrontation naming: Restoration or compensation?], Symposium on Semantics, 10 October 2008, Utrecht, The Netherlands.
 • Spreken in ellipsen: Een compensatietherapie voor patiënten met chronische Broca-afasie [Speaking in ellipses: A compensation therapy for chronically agrammatic speakers]. Symposium ‘Van idee tot innovatie in de revalidatiezorg: Resultaten van 4 jaar ontwikkelcentra [From idea to innovation in rehabilitation: The four-year results of innovation centres]’, 18 April 2008, Ede, The Netherlands.
 • Hoe communiceer ik met mensen met afasie? [How to communicate with people with aphasia].  Dutch Association of Rehabilitation Physicians [VRA] course on cerebrovascular accidents, 16 January 2006, Nijmegen, The Netherlands (workshop together with M. Veldkamp).
 • Spreken in ellipsen bij chronisch agrammatisme: Leidt een compensatoire spreekstijl tot een verbeterde verbale zelfredzaamheid? [Speaking in ellipses in chronic agrammatism: Does a compensatory style of speech enhance verbal functional communication?],  Symposium ‘From compensation to conversation, or is it the other way round? [Van compensatie naar conversatie, of andersom?]’ organised by the Commission Therapy, 11 March 2005, Zwolle, The Netherlands.
 • Spreken in ellipsen: Leidt een compensatoire spreekstijl tot een verbeterde verbale zelfredzaamheid?  [Speaking in ellipses in chronic agrammatism: Does a compensatory style of speech enhance verbal functional communication?]. Meeting of the Dutch Association of Clinical Linguists [VKL], 4 February 2005, Utrecht, The Netherlands.
 • Teaching aphasics to control sentence production: A compensation treatment for agrammatic aphasia. Anniversary conference of the Dutch Society for Neuropsychology (NVN), September 30 and October 1, 2004, Doorwerth, The Netherlands (third part of a triptych-like presentation together with H. Kolk and A. Roelofs).
 • Reduced Syntax Therapy (REST): Een compensatoire strategietraining bij chronische morfosyntactische problemen na een beroerte [Reduced Syntax Therapy (REST): A compensatory strategy training for chronical morphosyntactic difficulties after stroke]. International Aphasia Conference of the Dutch Aphasia Association ‘Aphasiology – Its history and developments’, 26 – 29 September 2002, Zeist, The Netherlands.

Conference presentations

 • Doedens, W., Bosschers, H., Piai, V., van Ewijk, L., Jutten, E. & Ruiter, M. (2022). Diagnostiek alledaagse communicatie bij mensen met afasie met virtual reality. Accepted for poster presentation at The Dutch Aphasia Conference ‘State of the Art 2022’, 30 September & 1 October 2022, Zeist, The Netherlands. PDF
 • Mooijman, S., Ruiter, M.B., Schoonen, R. & Roelofs, A. (September 11-15, 2022). Strategic language control in voluntary switching in bilingual aphasia: A multiple case study. [Conference Poster Presentation]. Science of Aphasia, University of Bordeaux, Bordeaux, France.
 • Mooijman, S., Roelofs, A., Ruiter, M.B. & Schoonen, R. (August 4-5, 2022). The role of proficiency in voluntary and mandatory language switching. [Conference Poster Presentation]. 4th International Symposium on Bilingual and L2 Processing in Adults and Children, Arctic University of Norway, Tromsø, Norway.
 • Ruiter, M., Piai, V., Storms, M., Vestjens, J. & Roelofs, A. Leidt webgebaseerde telegramstijltherapie tot een verbetering van de communicatie bij mensen met afasie? Voorlopige bevindingen SimpTell-pilotstudie [Does web-based aphasia therapy aimed at the continuous production of ellipses improve verbal functional communication? Preliminary findings from the SimpTell pilot-study]. Accepted for platform presentation. The Dutch (online) Aphasia Conference 2020 ‘State of the Art’, 9 October 2020. PDF
 • Otters, M. & Ruiter, M. (2019). ANTAT-CU Real Time: Een gekwantificeerde beoordeling van de verbaal-mondelinge effectiviteit en efficiëntie middels de ANTAT. Accepted for poster presentation at The Dutch Aphasia Conference ‘State of the Art 2019’, 4-5 October 2019, Zeist, The Netherlands. PDF
 • Therapeutic app SimpTell: Semi-independent Interactive Multimodal Production Training of ELLipses (in Broca’s aphasia). Aphasia Junior Days, 7 & 8 March 2019, Antwerp, Belgium.
 • Clinimetric patient data available for scientific research? Exploring the possibilities of creating a corpus of disordered speech in the clinical setting: An aphasic speakers of Dutch SMK-RU database. CLARIN Workshop DELAD: Database Enterprise for Language And speech Disorders. 28-30 January 2019, Utrecht, The Netherlands (together with dr. Henk van den Heuvel)
 • Brady, M. & RELEASE project COLLABORATORS. (2019). RELEA Poster afasieconferentie 2019 Otters & RuiterSE-ing the potential of a large, international, systematic review-based Individual Participant Data (IPD) aphasia after stroke database for meta- and network meta-analysis. Accepted for poster presentation at the 20th International Science of Aphasia Conference, 23-26 September, 2019, Rome, Italy.
 • Ruiter, M. Roelofs, A., Piai, V., Datadien, A., Steenbeek-Planting, E., Van Engelen, R., & Hendriks, I. (2018). SimpTell: Webgebaseerde telegramstijltherapie. Accepted for poster presentation at The Dutch Aphasia Conference ‘State of the Art 2018’, 5-6 October 2018, Zeist, The Netherlands. [presenter: M. Ruiter] PDF
 • Ruiter, M. Normering van de verkorte versie van de Token Test. Short platform presentation in the ‘Meet & Greet’ session with researchers at the The Dutch Aphasia Conference ‘State of the Art 2018’, 5 October 2018, Zeist, The Netherlands. Link
 • Ruiter, M. Roelofs, A., Piai, V., Datadien, A., Steenbeek-Planting, E., Van Engelen, R., & Hendriks, I. (2017). SimpTell: Webgebaseerde telegramstijltherapie. Accepted for poster presentation at The Dutch Aphasia Conference ‘State of the Art 2017’, 6-7 October 2017, Zeist, The Netherlands. [presenter: M. Ruiter] PDF
 • Williams, L. & RELEASE project COLLABORATORS. RELEASE: Creating an international, multidisciplinary, individual patient database. Platform presentation at the 14th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, 24-27 May 2017, Glasgow, United Kingdom. [presenter: Dr Louise Williams]
 • Williams, L. & RELEASE project COLLABORATORS. (2017). Building on the past: Systematic identification, data extraction and synthesis of pre-existing individual stroke patient datasets to inform the development and design of future clinical trials. Accepted for poster presentation at the 4th International Clinical Trials Methodology Conference and Society for Clinical Trials, 9 May 2017, Liverpool, United Kingdom. [presenter: Dr Louise Williams]
 • Williams, L. & RELEASE project COLLABORATORS. (2017). REhabilitation and recovery of peopLE with Aphasia after StrokE (RELEASE): The creation of a multidisciplinary, international aphasia database of individual patient data. Platform presentation at the Collaboration of Aphasia Trialists’ Conference 2017, February 8 & 9 2017, Rotterdam, The Netherlands. [presenter: Dr Louise Williams]
 • Williams, L. & RELEASE project COLLABORATORS. (2016). Establishing an international shared aphasia individual patient dataset for the RELEASE project. Accepted for platform presentation at the International Aphasia Rehabilitation Conference (IARC), 14 – 16 December 2016, London, United Kingdom.[presenter: Dr Louise Williams]
 • Williams, L. & RELEASE project COLLABORATORS. (2016). Creating an international, multidisciplinary aphasia dataset of individual patient data for the REhabilitation and recovery of peopLE with Aphasia after StrokE (RELEASE) project. Accepted for poster presentation at the UK Stroke Forum Conference, 28-30 November 2016, Liverpool, United Kingdom. [presenter: Dr Louise Williams]
 • Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test (ANELT: Blomert et al., 1995): Towards improved construct validity using a quantitative scoring procedure. Aphasia Junior Days, 10 November 2016, Groningen. PDF
 • Thissen, M.M.P.E., Urff, M., & Ruiter, M. (2016). Lezen en afasie: Bekendheid van aangepaste leesvormen onder zorgverleners [Reading in aphasia: Caregivers’ familiarity with assistive technologies and techniques for reading]. Accepted for poster presentation at The Dutch Aphasia Conference ‘State of the Art 2016’, 7-8 October 2016, Zeist, The Netherlands.
 • Meyer, E., Ruiter, M., Rietveld, T., Lotgering, E., Bock. L., Leienbach, M., & Bilda, K. (2015). Ein quantitatives Verfahren zur Überprüfung der funktionalen Kommunikationsfähigkeit: Die deutsche Version des ANELT-CU Bewertungsverfahrens [abstract]. Accepted for poster presentation at the 15. Jahrestagung der Gesellschaft für Aphasieforschung und –behandlung (GAB), 5-7 November 2015, Innsbruck, Germany.
 • Dassek, S., Lotgering, E., Rietveld, T.C.M., Filipinski, F., Bakx, V., Giessen., M., Stegge, S. aan de, & Ruiter, M.B. (2015). Towards new scenarios for ANELT-CU. Accepted for poster presentation at The Dutch Aphasia Conference ‘State of the Art 2015’, 9-10 October 2015, Zeist, The Netherlands.  PDF
 • Bilda, K., Meyer, E., Leienbach, M., Rietveld, T., Lotgering, E., Bock, L., & Ruiter, M. (2015). Video-based script training for aphasia over the internet: An outcome study [abstract]. Accepted for oral presentation at the British Aphasiology Society (BAS) Biennial Conference, 9–11 September 2015, London, United Kingdom. PDF
 • Meyer, E., Ruiter, M. , Bilda, K., Rietveld, T., Lotgering, E., Bock, L., & Leienbach, M. (2015). A quantitative measure of functional communication skills in German: a German version of the new ANELT-CU scoring system [abstract]. Accepted for poster presentation at the British Aphasiology Society (BAS) Biennial Conference, 9–11 September 2015, London, United Kingdom. PDF
 • Feiken, J., Santens, P., & Ruiter, M. (2014). Herstelmechanismen in het brein en op gedragsniveau: Therapeutische implicaties bij spraak- en taalstoornissen na een hersenletsel [Mechanisms underlying recovery at the neural and behavioural level: Implications for speech and language disorders caused by brain damage, abstract]. Accepted for oral presentation at the Annual Conference of the Dutch Association of Logopedics and Phoniatrics, 31 October 2014, Nieuwegein, The Netherlands. PDF
 • Ruiter, M.B., Rietveld, T.C.M., Kolk, H.H.J., Lotgering, E., & Dijkstra, N. (2014). Counting what counts: Quantifying essential information with ANELT-CU [abstract]. Accepted for poster presentation at The International Aphasia Rehabilitation Conference, 18-20 June 2014, The Hague, The Netherlands. PDF
 • Bilda, K., Rietveld, T., Ruiter, M., Leienbach, M., Meyer, E., Lotgering, E., & Bock, L. (2013). A quantitative measure of verbal effectiveness and efficiency in the Amsterdam-Nijmegen Everyday Language Test (ANELT): A Dutch and German version [abstract]. Accepted for oral presentation at the British Aphasiology Society (BAS) Biennial Conference, 9–11 September 2013, Manchester, United Kingdom. [presenters: M. Ruiter and M. Leienbach] PDF
 • Verschaeve, M., Lindhout, M., Van Heesch, J., Ruiter, M., Desain, P., & Kraaij, W. (2013). Afasie Gespreksboek, van papier naar app [Gespreksboek: transforming a paper based communication aid for people with aphasia into an app; abstract] (pp. 25-26). Accepted for poster presentation at the Ehealth4Com symposium, 3 October 2013, Nijmegen, The Netherlands. PDF
 • Ruiter, M.B. (2013). eREST: Een webgebaseerde therapie voor mensen met afasie [eREST: A web-based therapy for people with aphasia, abstract] (pp. 8-10). Oral presentation at the Ehealth4Com symposium, 3 October 2013, Nijmegen, The Netherlands.PDF
 • Ruiter, M.B., & Rietveld, A.C.M. (2012). Speaking in ellipses: Teletreatment for chronically agrammatic speakers [abstract]. Accepted for poster presentation at the British Aphasiology Society (BAS) Therapy Symposium, pp. 44, 6-7 September 2012, London, United Kingdom.  PDF
 • Ruiter, M.B., Kolk, H.H.J., & Rietveld, A.C.M. (2010). Speaking in ellipses: The effect of a compensatory style of speech on functional communication in chronic agrammatism [abstract]. Accepted for oral presentation at the Clinical Aphasiology Conference, 23–27 May 2010, Isle of Palms, SC, USA. PDF
 • Effect of Reduced Syntax Therapy (REST) on functional communication in chronic agrammatism. The Dutch Aphasia Foundation Science Day (SAN–wetenschapsdag), 18 April 18 2006, Groningen, The Netherlands.
 • Effect of Reduced Syntax Therapy (REST) on functional communication in chronic agrammatism. The Dutch Aphasia Foundation Science Day (SAN–wetenschapsdag), November 2003, Groningen, The Netherlands.
 • Ruiter, M.B., Kolk, H.H.J., Rietveld, T.C.M., & Holtus, P. (2003). The effect of Reduced Syntax Therapy (REST) on functional communication in chronic agrammatism [abstract]. Accepted for poster presentation at the Science of Aphasia Conference, 22–27 August 2003, Trieste, Italy.PDF

CAMPUS OR DEPARTMENTAL TALKS (selection)

 • Afasie: Om een taalprobleem ‘op te lossen’ moet een taalwetenschapper over de eigen disciplinegrens heen kunnen kijken. Academisch symposium georganiseerd rond het eredoctoraat dat Adriaan van Dis van de Radboud Universiteit ontving, 11 May 2022, Nijmegen, The Netherlands.
 • Afasiologie en afasietherapie: een onafscheidelijk duo! [Aphasiology and aphasia therapy: An inseparable duo]. Symposium ‘Wat de taal- en spraakpathologie te melden heeft aan de klinische praktijk [How language and speech pathology may guide clinical practice]’ on the occasion of the valedictory lecture of Professor A.C.M. Rietveld, and also to celebrate the 30th anniversary of the Master’s programme Language and Speech Pathology, Radboud University, 24 January 2014, Nijmegen, The Netherlands.
 • Spreken in ellipsen bij chronisch agrammatisme: Leidt een compensatoire spreekstijl tot een verbeterde verbale zelfredzaamheid? [Speaking in ellipses in chronic agrammatism: Does a compensatory style of speech enhance verbal independence?] Neurocognition and Developmental Disorders, 9 December 2009, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands.
 • Telehealth en afasietherapie [Telehealth and aphasia therapy]. Symposium organised by the Centre of Expertise for the Application of Speech and Language Technology in Rehabilitation (OSTT), 24 April 24 2009, Sint Maartenskliniek, Nijmegen, The Netherlands.
 • Spreken in ellipsen: Een compensatietherapie voor patiënten met chronische Broca-afasie [Speaking in ellipses: A compensation therapy for chronically agrammatic speakers]. LouterLetteren, 16 October 2008, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands.